Εκθέσεις Κυπριακών Πανεπιστημίων

11 ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές σπουδές και Εξ’ αποστάσεως προγράμματα στα καταξιωμένα Πανεπιστήμια της Κύπρου.
Όλα τα πτυχία αναγνωρίζονται από το Ελληνικό κράτος μέσω υποβολής της σχετικής αίτησης στο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

100+
ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορική, Management, Marketing, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Ναυτιλιακά, Νομική, Πολυτεχνικές Σχολές, Θετικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Αρχιτεκτονική, Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική κ.α

Πρόγραμμα Εκθέσεων

Eκπρόσωποι των ιδρυμάτων θα σας ενημερώσουν για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα δίδακτρα, τη διαμονή, τη συμπλήρωση της αίτησης, τις υποτροφίες και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει!
Η είσοδος είναι δωρεάν.

ΑΘΗΝΑ

Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα – 10558

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριστοτέλους 9, Θεσσαλονίκη 546 24

Norma Ayvazian admissions@ciim.ac.cy 

 

2 Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης

με Ερευνητικά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: www.highereducation.ac.cy

Σπούδασε στην Κύπρο

Επιλέγοντας να φοιτήσετε στην Κύπρο θα απολαύσετε τις υπηρεσίες και θα έχετε την υποστήριξη των ΑΕΙ σε θέματα:

Συμπλήρωσε τη φόρμα και έλα να γνωρίσεις τα
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου

    Με την υποβολή της φόρμας, αποδέχομαι οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας ενδέχεται να προκύψει για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την παρουσία μου στην έκθεση των Κυπριακών Πανεπιστημίων. Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο δεν πρόκειται να μεταβιβάσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο.

    Οργάνωση